ขอเชิญพยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาลเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care รุ่นที่ 7 วันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ ห้อง 1111 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
(หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยคะแนน) (หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม) (ลงทะเบียน) (กำหนดการ)ภาพข่าวกิจกรรมบทความวิชาการ บทความอื่นๆ »

เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ความเครียดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจของบุคคล ความเครียดจะส่งผลต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเมตาบอลิกซินโดรม ภาวะซึมเศร้า...