ภาพข่าวกิจกรรมข่าวสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ (สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (5 อัตรา)

 


ตำแหน่งอาจารย์ / ผู้ช่วยอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (13 อัตรา)

 


บทความวิชาการ บทความอื่นๆ »

สื่อสารอย่างไร ให้ลูกเข้าใจ ไวรัส-วายร้าย Covid-19ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการรับสารในปัจจุบันทำให้คุณรู้สึกสับสน เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ในเด็กๆเองเมื่อเขาได้รับข้อมูล ...