มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
homepage
history
objective
committee
donate
scholarship
download
activity
contact
telephone

ติดตามข่าวสารมูลนิธิฯ ผ่านช่องทาง Line
telephone
line

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ภาพกิจกรรม มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ฯ รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 8,600 ชิ้น
ภาพกิจกรรม มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (18 กรกฎาคม)
ภาพกิจกรรม ผู้แทนของมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพกิจกรรม งานเทศน์มหาชาติประยุกต์ 4 ภาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 122 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพกิจกรรม กิจกรรมทัศนศึกษา “เที่ยวกาญจนบุรี เชื่อมสัมพันธไมตรี กับมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ”
  more+


อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
คำสั่งที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่งที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 

Copyright 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________