หน้าแรก
ระเบียบข้อบังคับ
สมาชิกสภาอาจารย์
ข่าวสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานและกิจกรรม
รับเรื่องร้องเรียน
ติดต่อเรา
link ที่น่าสนใจ
 
 
 
<
Example Frame

  ข่าวสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์์

ประกาศผลการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนภาควิชา
กำหนดการจัดการประชุมวิสามัญประจำปี 2561
ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยมาทำงาน ในกิจกรรม แต่งกายงามด้วยผ้าไทย ตามสไตล์ชาว NS เปิดให้คณาจารย์ร่วม Vote ภาพ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจ ร่วมงานเสวนาวิชาการ "ก.พ.อ 60 สังกัด VS ส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ พม." ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม "เสวนา ก.พ.อ.60 ในการกำหนดตำแหน่งวิชาการ และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนความก้าวหน้าบุคลากร" ในวันที่ 28 ก.พ.2561
สรุปประเด็นถาม-ตอบ เสวนา เรื่อง ผลกระทบ ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อการขอตำแหน่งวิชาการ
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ผ่านทางเว็บไซต์
 
 
 
2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415
Copyright © 2018Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th