บริจาค

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านระบบ E-donation (นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)