กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม “ร้อยดวงใจสายใยรัก Bye’nior ประจำปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับแกนนำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และงานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจสายใยรัก Bye’nior ประจำปีการศึกษา 2566” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรัก ความผูกพัน ให้เกิดความประทับใจระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งหมด 276 คน ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปีร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ภายในงานมีการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จับฉลากของรางวัล ประกวดเครื่องแต่งกาย และสื่อวิดีโอรวบรวมความทรงจำ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ The Salaya leisure park