กิจกรรมนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้นำตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเป็นการปลูกฝังค่านิยมองค์กรในด้าน Noble การสืบสานปณิธาณให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีฯ