กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Together Run Fun For Health 2023 - วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 05.00 - 08.00 น. ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 42 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Together Run Fun For Health 2023 - วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ” ประเภทระยะทาง 6 กิโลเมตร ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ