กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม NSMU Discovery Lab 2021: เปิดมุมมอง คณะพยาบาล (Part 3)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม NSMU Discovery Lab 2021: เปิดมุมมอง คณะพยาบาล (Part 3) ผ่านทาง Facebook Live: Faculty of nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทุนการศึกษา หอพักนักศึกษาพยาบาล ดำเนินรายการโดยตัวแทนนักศึกษา นางสาวศศิณัฐพิชญ์ สุวรรณพันธ์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 นางสาวภิญญาพัชญ์ เจนสุวรรณ์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และนางสาวภัคคีมา ทรัพย์เมือง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 แชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังชีวิตในรั้ว NS การเรียนการสอน การขึ้นฝึกปฎิบัติบนหอผู้ป่วยจริง