กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม "ASEAN Intervarsity Youth Competition 2021"


ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น. นายเดชา เดือนขาว และ นายชัยชนะ แย้มสรวลสกุล นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม ASEAN Quiz ในงาน "ASEAN Intervarsity Youth Competition 2021" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Universiti Utara ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และกิจกรรม ASEAN Quiz