กิจกรรมนักศึกษา

พิธีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดคลิปวิดีโอแนะนำการป้องกันและการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดคลิปวิดีโอแนะนำการป้องกัน และการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน "COVID-19 รู้ทัน ป้องกันได้"

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน "หน้ากากอนามัยกันโควิด"

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน "รอบรู้ เท่าทัน ป้องกันโควิด"

- รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน "การปฏิบัติตัวในช่วง COVID-19" และ ผลงาน "โควิดนั้นคงต้องเป็นฉันที่ดูแลตัวเอง"