กิจกรรมนักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 ผ่านระบบ Microsoft Teams นำโดย ผศ.ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา และผศ.ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพูดคุยแนะนำการเตรียมตัว และแนวทางปฏิบัติก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยในวันที่ 22 มีนาคม 2564 นี้