กิจกรรมนักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “สอนน้องร้องเพลง”

งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “สอนน้องร้องเพลง” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “สอนน้องร้องเพลง” ผ่านระบบ Microsoft Teams นำโดยผศ.ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และผศ.ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมให้กำลังใจแก่นักศึกษา โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถร้องเพลงประจำคณะฯ และเพลงประจำมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Q&A เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหา ในเรื่องการเรียน เรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และอื่นๆกับรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และความอบอุ่น ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง