กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม NSMU Open House 2020: เปิดบ้านคณะพยาบาล (รูปแบบออนไลน์)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม NSMU Open House 2020: เปิดบ้านคณะพยาบาล (รูปแบบออนไลน์) โดยมี คุณฉวีวรรณ สาระคง หัวหน้างานบริการการศึกษา ร่วมด้วย นางสาวมุกตาภา อรุณรัศมี นายกสโมสรนักศึกษา ปี 2563 และ นางสาวพิมพ์ชนก พัฒน์แช่ม ประธานนักศึกษาชั้นปี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การแนะนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การเตรียมความพร้อมสำหรับ TCAS ประจำปี 2564 และ เล่าสู่กันฟังชีวิตในรั้ว NS ผ่านทาง Facebook Live: เพจ Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล