กิจกรรมนักศึกษา

นางสาววณิชยา หวันหลา รับรางวัลชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ทำไมประเทศไทย จึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ระดับอุดมศึกษา


 

นางสาววณิชยา หวันหลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ทำไมประเทศไทย จึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการวัดซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562 จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี