กิจกรรมนักศึกษา

นางสาวชนม์นิภา นักขาย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์สานสัมพันธ์พยาบาล จากสุนทรพจน์ เรื่อง "พยาบาลของประชนชน" เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย