กิจกรรมที่ผ่านมา

การบรรยายธรรมเรื่อง “อุดมการณ์อันยิ่งใหญ่แห่งพุทธภาวะ” เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช