กิจกรรมที่ผ่านมา

คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 แด่อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย