กิจกรรมที่ผ่านมา

ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Tzu Chi University สาธารณรัฐจีน ในโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ