กิจกรรมที่ผ่านมา

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้) และปาฐกถาคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ครั้งที่ 21