กิจกรรมที่ผ่านมา

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับโรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ