กิจกรรมที่ผ่านมา

คณบดีฯ พร้อมด้วยทีมบริหาร รับมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก Alibaba Cainiao Network และ Best Logistics Thailand