กิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" จัดกิจกรรม ในหัวข้อ "ดูแลสุขภาพใจผู้สูงวัยในช่วงวิกฤติโควิด 19" ครั้งที่ 9