กิจกรรมที่ผ่านมา

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร และคณาจารย์ ของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี