กิจกรรมที่ผ่านมา

งานพิพิธภัณฑ์และศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทยด้วยปลายนิ้ว"