กิจกรรมที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร เข้าร่วมบันทึกเทปวิดีโอ เพื่อใช้ในการแสดงปาฐกถาคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ครั้งที่ 20