กิจกรรมที่ผ่านมา

รับมอบหน้ากากผ้า โครงการ “Healthy Journey with BEM” จำนวน 2,000 ชิ้น จาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)