กิจกรรมที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการ บริษัท ศิรยา จำกัด มอบบริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 400 ชิ้น ให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล