กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2562


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม “ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2562” ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “ปอดใส ไร้ควันบุหรี่ (tobacco and lung health) ” ซึ่งในวันนี้ (30 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.30 น. รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรร่วมการเสวนา ในหัวข้อ "ทำอย่างไร? ให้โรงพยาบาลศิริราชปลอดบุหรี่" ณ ศาลาศิริราช 100 ปี และนอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ร่วมจัดบูทนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ให้คำปรึกษาวิธีการเลิกบุหรี่ วัดความดันโลหิต ตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ และแจกเอกสารรณรงค์การงดสูบบุหรี่ โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ และภาควิชาสุขภาพจิตฯ ร่วมให้ความรู้และคำปรึกษา

โดยในวันพรุ่งนี้ (31 พฤษภาคม 2562) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดพิธีเปิดงาน “ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2562” เวลา 9.30 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ โรงพยาบาลศิริราช และต่อด้วยการเดินขบวนรณรงค์ไปตามเส้นทางทางภายในโรงพยาบาลและชุมชนใกล้เคียง โดยบุคลากรชาวศิริราช คณะพยาบาลศาสตร์ และเครือข่าย