ติดต่อเรา

งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งอยู่ที่ห้อง one stop service ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์: 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2121

 

แผนที่>>