แบ่งปันประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตร D.N.S.  

ผู้บริหาร...

“ก่อนเรียนโทรสัมภาษณ์อาจารย์สองชั่วโมงครึ่ง ก่อนสมัครโทรถามอีกหนึ่งชั่วโมง จะนำมาสร้างระบบการพยาบาลใหม่ในภาครัฐที่บริหารแบบเอกชน แน่ใจว่าไม่เสียเวลาเปล่า ไม่ได้เรียนแค่ได้ปริญญา หลักสูตรเป็นโมเดลใหม่ มีวิสัยทัศน์สร้างจุดเด่นของพยาบาลให้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทีมในสายตาประชาชนโดยใช้งานวิจัย”

นักปฏิบัติ...

“เป็นคนเก่งได้รับการยอมรับ ในวงการฯ วนแก้ปัญหามาหลายปี เปิดดูหลักสูตรและวิชา “ปิ๊ง” ทางออกที่จะสร้างคุณภาพงานได้ยั่งยืน รีบสมัคร ลืมดูว่าเรียนในเวลาพอสอบได้วิ่งแจงประโยชน์หน่วยงานเหนือประโยชน์ตนเอง...ตั้งคณะกรรมการพิจารณาว่าหลักสูตรจะพัฒนาระบบการพยาบาลได้จริง?
…ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บอกว่า หลักสูตรนี้ท่าทางจะติดปีกให้คุณพัฒนางานได้ดีขึ้นอีก ผมให้ไป”

อาจารย์...

“...รายวิชา ดูเปิดโลกทัศน์ จาก individual และ bedside ความรู้เดิม ๆ ของเรายังไม่ตอบโจทย์
  ...เบื่อการสอนของตัวเอง อยากเปลี่ยน mind set
  …ผู้บริหารฝ่ายวิชาการของคณะฯ โทรเช็คข้อมูลว่าน่าเรียนแน่? เพราะวิชาแตกต่างจากที่เคยเห็น
  ...พวกเราภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เกือบ 500 หลายคนเลย 500 แต่ทุนไปเรียนเมืองนอกยาก บางคนจบโทนอก
  ...หนึ่งปีสามเดือนสอบผ่าน QE…ทำให้รู้ว่าอะไร คือ แก่น และอะไร คือกระพี้ของความรู้ เห็นหนทางตั้งหลัก
     ทำวิจัยระบบการพยาบาล เรื่องแรกในชีวิต”

 

Last Update; 17/02/2021

 

Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th