ตัวอย่างหนังสือราชการ  

 

หนังสือขอใช้เวชระเบียน
หนังสือแต่งตั้งที่ปรึกษาเก็บข้อมูล
หนังสือแปลเครื่องมือ
ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม IRB คณะพยาบาลศาสตร์
ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม IRB ภายใน มหิดล
หนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียม IRB ภายนอก
หนังสือเสนอโครงการ ขอ IRB คณะพยาบาลศาสตร์
หนังสือเสนอโครงการขอ IRB คณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 

 

Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th