คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล |  
การจัดการความรู้

ตารางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567

หัวเรื่อง วันที่
เรื่อง Knowledge Management in Review Studies : Identifying The Different Types of Review Studies วันที่ 4 เมษายน 2567
เรื่อง Sharing Project Mission and Experience from Attending Previous Systematic Review Workshops from Faculty of Nursing วันที่ 20 ธันวาคม 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th