• ข่าวประชาสัมพันธ์

  Lactation Nurse the Idol

  สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีแด่พยาบาลนมแม่ผู้ได้รับรางวัล Lactation Nurse The Idol ประจำปี พ.ศ. 2566

  read more»

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  Lactation Nurse the Idol ปี พ.ศ.2566

  สาขาบริการวิชาการ ด้านการบริการในสถานพยาบาล ระดับดีเด่น

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  Lactation Nurse the Idol ปี พ.ศ.2566

  สาขาวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการ ระดับดีเด่น

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  Lactation Nurse the Idol ปี พ.ศ.2566

  สาขาบริการวิชาการ ด้านการบริการในชุมชน ระดับดีเด่น

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  Lactation Nurse the Idol ปี พ.ศ.2566

  สาขาวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการ ระดับชมเชย

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  Lactation Nurse the Idol ปี พ.ศ.2566

  สาขาวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการ ระดับชมเชย

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  การให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางโทรศัพท์

  ขอเชิญชวนมารดา ครอบครัว และประชาชน รับบริการ การให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทางโทรศัพท์ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  read more»

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอแสดงความยินดี รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์

  นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2564" จากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  read more»

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เปิดบริการ HOTLINE ฟรี

  เปิดให้บริการสำหรับคุณแม่ทุกท่าน บริการให้คำปรึกษานอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ (เวลา 17.00-20.00น.), วันเสาร์-วันอาทิตย์(เวลา 09.00-17.00น.)

  read more»

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฯ

  สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ขอเชิญชวนคณาจารย์พยาบาล, พยาบาลวิชาชีพและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ

  Register »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพข่าวกิจกรรมที่ทางสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทยจัดขึ้น Click เพื่อชมกิจกรรมย้อนหลัง

รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร
ประชุมวิชาการ เพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก “Enabling Breastfeeding : ยกระดับบริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่ความเท่าเทียม”
การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง "เสริมพลัง สร้างความรู้ สู่วิถีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมทุกระดับ"
ประชุมวิชาการเรื่อง “Update and Innovation: Breastfeeding Support in NEXT Normal”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนานมแม่ด้วยงานวิจัย R2R in the Next Normal” วันที่สอง
สมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
Lactation Nurses Association of Thailand (LNAT)

Register