ประมวลภาพกิจกรรม
รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ม.มหิดลชี้กลยุทธ์โลกยั่งยืนด้วยนมแม่”


รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย และเป็นผู้เข้ารับรางวัล “มหิดลทยากร” จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2564 ให้สัมภาษณ์เรื่อง “ม.มหิดลชี้กลยุทธ์โลกยั่งยืนด้วยนมแม่” ในฐานะผู้วางรากฐานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งการผลิตตำรา และหลักสูตรแรกของประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย องค์การยูนิเซฟ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทารกที่ได้กินนมจากอกแม่ที่ให้ทั้งความอบอุ่น ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย ในขณะที่ “นมผง” ใช้ได้เฉพาะในทารกแรกเกิดที่มีข้อบ่งชี้ โดยได้รับการเผยแพร่ ดังนี้


1. LINE TODAY 30-3-67
https://today.line.me/th/v2/article/vXBMy33

2. นสพ.ไทยโพสต์ 28-3-67 หน้า 7
https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2024-3-28-1.pdf

3. TCIJ
https://www.tcijthai.com/news/2024/04/current/13555

4. เส้นทางเศรษฐี 30-3-67
https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_274161