ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญใหญ่ประจำปี พ.ศ 2567
“Closing the gap: breastfeeding support for all: เหลียวหลัง แลหน้า สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”

ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการจัดประชุมวิชาการและประชุมสามัญใหญ่ประจำปี พ.ศ. 2567
กำหนดการ
ลงทะเบียน
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
เอกสารประกอบการบรรยาย
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการประชุม