ติดต่อสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช

อาคารพระศรีพัชรินทร ชั้น 1

ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2411-0329 , 02-419-7466-80 ต่อ 1105 

โทรสาร : 02-866-2585

E-mail   : nsalumni@mahidol.ac.th

 

 

 
 

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล