กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช
ประจำปี 2563

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ 58

(2 มีนาคม 2563)

พิธีมอบรางวัลดีเด่น และงานชุมนุมศิษย์เก่า

(22 กุมภาพันธ์ 2563)

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

(22 กุมภาพันธ์ 2563)

ประชุมวิชาการครั้งที่ 27 เรื่อง "ความท้าทายในศตวรรษที่ 21"

(20-21 กุมภาพันธ์ 2563)

 

 

Copyright © 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล