หน้าแรก
ระเบียบข้อบังคับ
สวัสดิการคณะพยาบาลศาสตร์
สมาชิกสภาอาจารย์
ทำเนียบอาจารย์ตัวอย่าง
ข่าวสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานและกิจกรรม
รับเรื่องร้องเรียน
ติดต่อเรา
link ที่น่าสนใจ
 
 
 

ผลงานและกิจกรรม

 
- ข้อมูลแบบสำรวจ ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2564
- กิจกรรมเชิดชูและผดุงเกียรติสมาชิกสภาอาจารย์ ปีงบประมาณ 2565
- กิจกรรมเชิดชูและผดุงเกียรติสมาชิกสภาอาจารย์ ปีงบประมาณ 2564
- กิจกรรมเชิดชูและผดุงเกียรติสมาชิกสภาอาจารย์ ปีงบประมาณ 2563
- กิจกรรมเชิดชูและผดุงเกียรติสมาชิกสภาอาจารย์ ปีงบประมาณ 2562
- กิจกรรมเชิดชูและผดุงเกียรติสมาชิกสภาอาจารย์ ปีงบประมาณ 2561
- กิจกรรม “แต่งกายงามด้วยผ้าไทย ตามสไตล์ NS”
- การประชุมวิสามัญ ประจำปี 2561 เพื่อรับฟังการรายงานผลการบริหารงานและความก้าวหน้าด้านต่างๆ ของสภาอาจารย์
- สรุปผลการดำเนินการของสภาอาจารย์ ในปี 2555-2556
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415
Copyright © 2021Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th