คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับจัดหลักสูตรอบรม/ประชุมวิชาการ/โครงการสัมมนา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพรหม แก้วสุวรรณ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2460

E-mail : pornprom.kae@mahidol.ac.th


 

 

 


2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

sitemap ติดต่อเรา