แบบแจ้งความจำนงไปปฏิบัติราชการพยาบาลในฐานะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการของอาจารย์ (Faculty Practice)
ตัวอย่างหนังสือขอส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการ Faculty Practice
 

 


2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

sitemap ติดต่อเรา