ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ


งานพัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2521 - 2522

โทรสาร 0-2441-5442

 

 

แผนที่