ยินดีต้อนรับสู่ระบบลงทะเบียนประชุมวิชาการ Online
ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม
ความท้าทายและโอกาสในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่ความยั่งยืน   25 ตุลาคม 2566-27 ตุลาคม 2566
การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 33 เรื่อง การพยาบาลแม่นยำ: บทบาทที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพการดูแล (Precision Nursing: Challenges Role in improving quality of care) 18 มกราคม 2567-19 มกราคม 2567