ยินดีต้อนรับสู่ระบบลงทะเบียนประชุมวิชาการ Online
ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม
อบรม ECG Interpretation and Nursing Care รุ่นที่ 10   28 พฤษภาคม 2565-29 พฤษภาคม 2565
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ:ข้อเข่า สะโพก และกระดูกสันหลังเสื่อม   11 มิถุนายน 2565-11 มิถุนายน 2565
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ที่เกิดจากการบาดเจ็บ   12 มิถุนายน 2565-12 มิถุนายน 2565
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ bone tumor ,infection: pain management   18 มิถุนายน 2565-18 มิถุนายน 2565