ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 53 ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2567 ประกาศผลวันที่ 21 มิถุนายน 2567