ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญใหญ่ประจำปี พ.ศ 2566: “ความท้าทายและโอกาสในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่ความยั่งยืน” Sustainable Breastfeeding: Challenging and Opportunity

ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการจัดประชุมวิชาการและประชุมสามัญใหญ่ประจำปี พ.ศ. 2566
กำหนดการ
ลงทะเบียน
เอกสารประกอบการบรรยาย
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการประชุม
VDO ย้อนหลังการประชุมวิชาการ