ติดต่อศูนย์บริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร
ชั้น 4 ห้อง 402 เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์: 02-441-5333 ต่อ 2460, 2465

โทรสาร: 02-441-5395

E-mail:nsc.ns.mu@gmail.com
pornprom.kae@mahidol.ac.th,
rungnapa.akh@mahidol.ac.th

 

 


2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

sitemap ติดต่อเรา