อบรมการใช้โปรแกรม SPSS ขั้นพื้นฐานสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS ขั้นพื้นฐานสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 รอบที่ 1 เวลา 8.00-12.00 น., รอบที่ 2 เวลา 13.00-17.00 น.

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

 


2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415

Copyright © 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

sitemap ติดต่อเรา