+  
 
 
+
 
 
 
คณะกรรมการวิจัย  
   
+ บุคลากร  
   
+  
     
+ ทุนวิจัย  
     
+  
     
+  
     
+  
     
เอกสาร Download  
     
+ แสดงความยินดี  
     
กิจกรรมที่ผ่านมา  
 
 
ปฏิทินกิจกรรม  
   
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
   
คณะพยาบาลศาสตร์  
   
กองบริหารงานวิจัย  
   
+  
   
ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  
   

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล
ฐานข้อมูลแห่งทุนด้านการวิจัยทางการพยาบาล
การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย

ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
Research Profile
Research Profile
Research Profile

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครบรอบ 30 ปี "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต “TO THE NEXT DECADE : ENHANCE RESEARCH FOR LIFE” ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เปิดลงทะเบียน มิถุนายน 2565  🔖กำหนดการประชุม

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายต่างประเทศ และ The MU-JHU NCDs Research Collaborative Center ขอเชิญคณาจารย์ยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาความร่วมมือกับนักวิจัยต่างชาติ โดยผู้สนใจสามารถส่ง Concept paper (ไม่เกิน 5 หน้า) พร้อมทั้ง tentative นักวิจัยต่างชาติ (ดูข้อมูลได้ที่ Research Area ) ยื่นข้อเสนอมาที่  https://forms.gle/YAkSCrEFz1GkPhS57 

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการที่สนใจสมัครเข้าร่วม Call for Proposals สำหรับนักวิจัยหลัก ภายใต้โครงการ 2022 SATU Joint Research Scheme (JRS) ซึ่งเป็นโครงการให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย SATU ได้จับคู่งานวิจัยร่วมกับ Co-PI ที่มีความสนใจร่วมกัน ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดโครงการ SATU JRS และส่ง Project Proposals ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2565  ได้ที่  คลิก  นักวิจัยหลักที่ลงทะเบียนและส่ง Project Proposals แล้ว หลังจากได้รับประกาศผล Project Matching สามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลัก (PI) จากมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ 2022 SATU Joint Research Scheme ได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดล โทร. 02-849-6231

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) ฉบับปรับปรุงใหม่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่   ฉบับภาษาไทย   ฉบับภาษาอังกฤษ
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้ารับบริการ "คลินิกวิจัย" โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา สนใจเข้ารับบริการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย https://sites.google.com/site/nsmahidolresearchclinic
 
ข่าวทุนวิจัยในประเทศ
 
ข่าวทุนวิจัยต่างประเทศ

>NIH เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย หัวข้อ “NIH Research Project Grant: Dissemination and Implementation Research in Health (R01 Clinical Trial Optional)”เปิดรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 3/2022 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566-2567  ตั้งแต่บัดนี้ -  29 กรกฎาคม 2565  รายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครเข้ามายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

The STFC Food Network+ (SFN) เปิดรับข้อเสนอโครงการ SFN Proof of Concept Call 2022 เปิดรับข้อเสนอโครงการทางอีเมล sfn@agrifoodinnovation.org ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ระบบจองห้องประชุม401
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ
   
     
 
 
 
last update;
26/05/2022

 
 
 
Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th