ภาพกิจกรรมสมาคมฯ

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ
การชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ครบรอบ 50 ปีสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553


งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ


แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลจากองค์กรอื่นๆ


งานครบรอบวันก่อตั้งสมาคมฯ (วันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี)


งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์


งานประชุมวิชาการประจำปี


วางพวงมาลา วันมหิดล (24 กันยายน ของทุกปี)

ร่วมพิธีทางพุทธศาสนากับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ต.ห้วยห้อม  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอนการมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 

 

Copyright © 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล