วัตถุประสงค์การบริจาค (สามารถบริจาคได้หลายทุน)
ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนเงิน
สมทบกองทุนการศึกษา จำนวนเงิน
ทุนพัฒนาการศึกษา / วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม จำนวนเงิน
ทุนช่วยเหลือผู้ป่วย / ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯ จำนวนเงิน
  รวมจำนวนเงิน
สามารถบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี "คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" เลขที่ 016-4–29805-8 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน

(ประเภทไฟล์ .jpg , .png เท่านั้น มีขนาดไม่เกิน 2 MB)
รายละเอียดผู้บริจาค    
*ชื่อ *นามสกุล
ประเภทของผู้บริจาค    
ศิษย์เก่า    
ศิษย์ปัจจุบัน    
อาจารย์/บุคลากร    
บุคคลทั่วไป    
*ที่อยู่
*โทรศัพท์    
email    
ความประสงค์รับใบเสร็จ